Vilkår og betingelser

Leder du efter en måde at udvikle din virksomhed på via Snapchat for at nå ud til flere kunder? Vi er det bedste Spotify Marketing-bureau til at hjælpe dig med at opnå et højt ROI med et lavt budget.

Mere end 550.000 brugere og over 9.000.000 ordrer har tillid til os. Fansoria fik ★★★★★ 4.9 i rating af vores kunder

Generelle vilkår og betingelser med kundeinformation

Indholdsfortegnelse
 
 1. Anvendelsesområde
 2. Indgåelse af kontrakten
 3. Fortrydelsesret
 4. Kompensation
 5. Overførsel af indholdet
 6. Indrømmelse af brugsrettigheder
 7. Ansvar for fejl og mangler
 8. Gældende ret
 9. Alternativ tvistbilæggelse
1) Anvendelsesområde
1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt “AGB”) fra Fansoria (i det følgende benævnt “Licensgiver”) gælder for alle kontrakter om levering af data, der ikke er indeholdt på en fysisk databærer, men som er produceret og leveret i digital form (digitalt indhold), som en forbruger eller iværksætter (i det følgende benævnt “Licenstager”) indgår med Licensgiver vedrørende det digitale indhold, som Licensgiveren viser i sin online shop. Herved modsiges inddragelsen af licenshaverens egne betingelser, medmindre andet er aftalt. 1.2 Kontraktens genstand er overførsel af det digitale indhold, som licensgiveren tilbyder licenshaveren i elektronisk form, til licenshaveren i forbindelse med indrømmelse af visse brugsrettigheder, som er nærmere reguleret i disse generelle vilkår og betingelser. 1.3 Forbruger i henhold til disse betingelser er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med henblik på formål, der overvejende kan henføres til hverken hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsaktivitet. En iværksætter i henhold til disse generelle vilkår og betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et retligt kompetent partnerskab, som ved indgåelse af en juridisk transaktion handler som led i udøvelsen af sin kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed.
2) Indgåelse af kontrakten
2.1 Indholdet, der offentliggøres i licensgiverens onlineshop, er ikke bindende tilbud fra licensgiverens side, men tjener til at afgive et bindende tilbud fra licenstageren. 2.2 Licenstageren kan afgive tilbuddet via den online-bestillingsformular, der er integreret i licensgiverens online-shop. Ved at gøre dette afgiver licenstageren, efter at have lagt det valgte indhold i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces, et juridisk bindende tilbud om at indgå en kontrakt om indholdet i indkøbskurven ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen. 2.3 Licensgiveren kan acceptere licenstagerens tilbud inden for fem dage,
 • ved at sende licenstageren en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), idet det er afgørende, at licenstageren modtager ordrebekræftelsen, eller
 • ved at give licenstageren det bestilte indhold, hvorved adgangen til licenstageren er afgørende, eller
 • ved at anmode licenstageren om at betale, efter at ordren er blevet afgivet.
Hvis der er flere af alternativerne, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af alternativerne opstår først. Hvis licensgiveren ikke accepterer licenstagerens tilbud inden for denne frist, betragtes dette som en afvisning af tilbuddet med den konsekvens, at licenstageren ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring. 2.4 Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter, at licenstageren har sendt tilbuddet, og slutter ved udløbet af den femte dag efter afsendelsen af tilbuddet. 2.5 Ved afgivelse af et tilbud via Licensgivers online-bestillingsformular gemmes kontraktteksten af Licensgiver efter indgåelsen af kontrakten og sendes til Licenstageren i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev), efter at Licenstageren har sendt sin bestilling af sted. Licensgiveren vil ikke gøre kontraktteksten tilgængelig ud over dette. Hvis licenstageren har oprettet en brugerkonto i licensgivers onlineshop, inden han sender sin bestilling, vil bestillingsdataene blive arkiveret på licensgivers websted og vil være gratis tilgængelige for licenstageren via hans adgangskodebeskyttede brugerkonto ved at indtaste de tilsvarende loginoplysninger. 2.6 Inden den bindende afgivelse af ordren via online-bestillingsformularen kan licenstageren løbende rette sine indtastninger ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner. Desuden vises alle indtastninger endnu en gang i et bekræftelsesvindue før den bindende afgivelse af ordren og kan også her korrigeres ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner. 2.7 Kun det tyske sprog er tilgængeligt for indgåelse af kontrakten. 2.8 Ordrebehandling og kontakt foregår normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den e-mailadresse, som han har opgivet til ordrebehandling, er korrekt, så e-mails fra licensgiveren kan modtages på denne adresse. Ved brug af SPAM-filtre skal kunden sikre, at alle e-mails, der sendes af licensgiveren eller tredjeparter, som licensgiveren har bestilt til at behandle ordren, kan leveres.
3) Fortrydelsesret
Forbrugerne har generelt ret til at fortryde en aftale. Nærmere oplysninger om tilbagekaldelsesretten findes i licensgiverens tilbagekaldelsesvejledning.
4) Vederlag
4.1 For tildeling af rettigheder til det respektive indhold modtager Licensgiveren et fast licensgebyr, hvis størrelse er angivet i den respektive beskrivelse af varen. 4.2 De priser, som Licensgiver oplyser, er totalpriser og inkluderer den lovpligtige moms. 4.3 Ved betalinger i lande uden for EU kan der i enkelte tilfælde opstå yderligere omkostninger, som licensgiveren ikke er ansvarlig for, og som skal bæres af licenstageren. Disse omfatter f.eks. omkostninger til overførsel af midler gennem kreditinstitutter (f.eks. overførselsgebyrer, vekselkursgebyrer). 4.4 Der er forskellige betalingsmuligheder til rådighed for licenstageren, som er angivet i licensgiverens online shop. 4.5 Hvis der er aftalt forudbetaling ved bankoverførsel, skal betalingen ske umiddelbart efter kontraktens indgåelse, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato. 4.6 Hvis betalingsmetoden “PayPal” vælges, vil betalingen blive behandlet af betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg i henhold til vilkårene i PayPals brugerbetingelser, som findes på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.
5) Overførsel af indholdet
Indholdet leveres udelukkende i elektronisk form via e-mail eller ved download fra licensgiverens websted.
6) Indrømmelse af brugsrettigheder
6.1 Medmindre andet er angivet i beskrivelsen i Licensgivers online shop, giver Licensgiveren Licenshaveren den ikke-eksklusive ret til at bruge det leverede indhold til private og erhvervsmæssige formål uden tidsbegrænsning og uden begrænsning af sted og tid. 6.2 Det er ikke tilladt at overføre indholdet til tredjeparter eller at fremstille kopier til tredjeparter uden for rammerne af disse betingelser, medmindre licensgiveren har givet sit samtykke til en overførsel af den kontraktlige licens til tredjeparten. 6.3 Tildelingen af rettigheder træder først i kraft, når licenstageren har betalt det kontraktligt skyldige vederlag fuldt ud. Licensgiveren kan også midlertidigt tillade brugen af kontraktens indhold før dette tidspunkt. En sådan foreløbig tilladelse udgør ikke en overdragelse af rettigheder.
7) Ansvar for fejl og mangler
Det lovbestemte ansvar for mangler gælder.
8) Gældende lovgivning
Hvis licenstageren optræder som købmand, offentligretlig juridisk enhed eller offentligretlig specialfond med hjemsted på Forbundsrepublikken Tysklands område, er licensgiverens hjemsted eksklusivt værneting for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt. Hvis licenstageren har sit hjemsted uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, er licensgivers forretningssted det eneste sted, hvor alle tvister, der opstår i forbindelse med denne aftale, skal afgøres, hvis aftalen eller krav, der opstår i forbindelse med aftalen, kan henføres til licenstagerens erhvervsmæssige eller kommercielle aktiviteter. I ovennævnte tilfælde er licensgiveren dog under alle omstændigheder berettiget til at anlægge sag ved retten på licenstagerens forretningssted.
9) Alternativ tvistbilæggelse
9.1 EU-Kommissionen stiller en platform til online tvistbilæggelse på internettet til rådighed på følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr Denne platform tjener som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår i forbindelse med online-købs- eller tjenesteydelsesaftaler, som en forbruger er involveret i. 9.2 Licensgiver er hverken forpligtet til eller villig til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugertvistbilæggelsesorgan.
Scroll to Top