Integritetspolicy

Integritetspolicy

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den ansvariga personen.

1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. Nedan informerar vi dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.

1.2 Den person som ansvarar för databehandlingen på denna webbplats i enlighet med dataskyddsförordningen (DSGVO) är

F a n s o r i a
Berner Str. 81
60437 Frankfurt am Main

WhatsApp – E-post
+49 1521 3050350
[email protected]

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3 Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den ansvariga personen) använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom teckensträngen ”https://” och låssymbolen i webbläsarens rad.

2) Insamling av uppgifter när du besöker vår webbplats

När du använder vår webbplats enbart i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in de uppgifter som din webbläsare skickar till vår server (så kallade serverloggfiler). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och tid för åtkomst
 • Mängd data som skickats i bytes
 • Källa/referens från vilken du kom till webbplatsen
 • Använd webbläsare
 • Operativsystem som används
 • Använd IP-adress (vid behov i anonymiserad form).

Behandlingen sker i enlighet med artikel. 6 par. 1 f DSGVO baserat på vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverns loggfiler i efterhand om det finns konkreta tecken på olaglig användning.

3) Nätverk för innehållsleverans

Cloudflare

På vår webbplats använder vi ett så kallat Content Delivery Network (”CDN”) från teknikleverantören Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA (”Cloudflare”). Ett nätverk för innehållsleverans är en onlinetjänst som används för att leverera stora mediefiler (t.ex. grafik, sidinnehåll eller skript) via ett nätverk av regionalt distribuerade servrar som är anslutna via Internet. Användningen av Cloudflares Content Delivery Network hjälper oss att optimera laddningshastigheten på vår webbplats.

Behandlingen sker i enlighet med artikel. 6 par. 1 f DSGVO baserat på vårt legitima intresse av en säker och effektiv tillhandahållande, samt förbättring av stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.

Cloudflare, som är baserat i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet ”Privacy Shield”, vilket garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs.

Ytterligare information finns i Cloudflares sekretesspolicy på följande adress: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

4) Kakor

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Det är små textfiler som lagras på din slutenhet. En del av de cookies vi använder raderas när webbläsarsessionen är slut, dvs. när du stänger din webbläsare (s.k. sessionscookies). Andra cookies stannar kvar på din slutenhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök (så kallade permanenta cookies). Om cookies sätts upp samlar de in och bearbetar viss användarinformation i individuell omfattning, t.ex. webbläsar- och lokaliseringsdata och IP-adressvärden. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tid, som kan variera beroende på cookien. Du kan se hur länge respektive cookie lagras i översikten över cookieinställningarna i din webbläsare.

I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att spara inställningar (t.ex. för att komma ihåg innehållet i en virtuell kundvagn för ett senare besök på webbplatsen). I den mån personuppgifter också behandlas av enskilda cookies som används av oss, sker behandlingen i enlighet med Art. 6 par. 1 b DSGVO, antingen för genomförandet av avtalet, i enlighet med artikel 1 b i DSGVO eller för genomförandet av avtalet, i enlighet med artikel 1 b i DSGVO. 6 § 2 mom. 1 a DSGVO när det gäller ett beviljat samtycke eller i enlighet med artikel 1.1 a i DSGVO när det gäller ett beviljat samtycke. 6 § 6 mom. 1 f DSGVO för att skydda våra legitima intressen av bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen och en kundvänlig och effektiv utformning av webbplatsbesöket.

Observera att du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och kan bestämma individuellt om du vill acceptera dem eller om du vill utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt. Alla webbläsare har olika sätt att hantera cookie-inställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn i varje webbläsare, där det förklaras hur du kan ändra inställningarna för cookies. Du hittar dem för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Krom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Observera att funktionaliteten på vår webbplats kan vara begränsad om cookies inte accepteras.

5) Ta kontakt

5.1 Personuppgifter samlas in när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Vilka uppgifter som samlas in när det gäller ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär? Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att besvara din förfrågan eller för att kontakta dig och för den tekniska administrationen i samband med detta. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt legitima intresse av att besvara din förfrågan i enlighet med art. 6 par. 1 bokstav f DSGVO. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är en ytterligare rättslig grund för behandlingen Art. 6 par. 1 liter. b FADP. Dina uppgifter kommer att raderas när din begäran har behandlats slutgiltigt. Detta är fallet om det av omständigheterna kan utläsas att de relevanta sakförhållandena har klarlagts slutgiltigt och om det inte finns någon lagstadgad skyldighet att behålla uppgifter som strider mot detta.

5.2 WhatsApp Business

Vi erbjuder besökare på vår webbplats möjligheten att kontakta oss via WhatsApp-nyhetstjänsten WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. För detta använder vi den så kallade ”Businessversionen” av WhatsApp.

Om du kontaktar oss via WhatsApp i samband med en specifik transaktion (t.ex. en genomförd beställning) kommer vi att lagra och använda det mobiltelefonnummer som du använder på WhatsApp och – om du har angett det – ditt för- och efternamn i enlighet med Art. 6 para. 1 liter. b. DSGVO för att behandla och besvara din begäran. Baserat på samma rättsliga grund kan vi be dig att lämna ytterligare information (ordernummer, kundnummer, adress eller e-postadress) via WhatsApp för att kunna hänföra din begäran till en specifik transaktion.

Om du använder vår WhatsApp-kontakt för allmänna förfrågningar (t.ex. om vårt tjänsteutbud, tillgänglighet eller vår närvaro på Internet) kommer vi att lagra och använda det mobiltelefonnummer du använder på WhatsApp och – om du har angett det – ditt för- och efternamn i enlighet med Art. 6 Par. 1 liter. f DSGVO baserat på vårt legitima intresse av att effektivt och snabbt tillhandahålla den begärda informationen.

Dina uppgifter kommer endast att användas för att svara på din förfrågan via WhatsApp. Det sker ingen överföring till tredje part.

Observera att WhatsApp Business får tillgång till adressboken på den mobila enhet som vi använder för detta ändamål och automatiskt överför telefonnummer som lagras i adressboken till en server hos moderbolaget Facebook Inc. i USA. För att driva vårt WhatsApp Business-konto använder vi en mobil enhet vars adressbok endast lagrar WhatsApp-kontaktinformation för de användare som har kontaktat oss via WhatsApp.

Detta säkerställer att varje person vars WhatsApp-kontaktuppgifter lagras i vår adressbok redan har samtyckt till att hans WhatsApp-telefonnummer överförs från adressböckerna för hans chattkontakter i enlighet med artikel. 6 Par. 1 liter. en DSGVO när han eller hon använder appen på sin enhet för första gången genom att acceptera användningsvillkoren för WhatsApp. Överföring av uppgifter från användare som inte använder WhatsApp och/eller inte har kontaktat oss via WhatsApp är därför utesluten.

Facebook Inc. med huvudkontor i USA är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet ”Privacy Shield”, vilket garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs.

För syftet och omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av data av WhatsApp, samt dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se WhatsApp:s integritetspolicy: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

6) Boka tid online

Vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för det tidsbokningsarrangemang som tillhandahålls online. Du kan ta reda på vilka uppgifter vi samlar in för online-besök i respektive inmatningsformulär eller i begäran om att boka ett möte. Om vissa uppgifter är nödvändiga för att göra ett online-besök kommer vi att ange detta i inmatningsformuläret eller när du begär ett besök. Om vi ger dig ett fritextfält i inmatningsformuläret kan du beskriva din begäran mer detaljerat där. Du kan då också själv bestämma vilka ytterligare uppgifter du vill ange.

De uppgifter som du lämnar kommer att lagras och användas uteslutande för att boka ett möte. Vid behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra ett avtal med dig (detta gäller även för behandling som är nödvändig för att genomföra åtgärder före avtalstillfället) gäller art. 6 para. 1 liter. b DSGVO fungerar som rättslig grund. Om du har gett oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter, kommer behandlingen att utföras på grund av art. 6 para. 1 liter. en DSGVO. Ett beviljat samtycke kan när som helst återkallas genom att skicka ett meddelande till den ansvariga person som anges i början av denna förklaring.

7) Behandling av uppgifter vid öppnandet av ett kundkonto och för avtalsbehandling

I enlighet med artikel. 6 par. 1 liter. b DSGVO kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas om du ger oss denna information i syfte att genomföra ett avtal eller öppna ett kundkonto. Vilka data samlas in kan ses i respektive inmatningsformulär? Du kan när som helst radera ditt kundkonto genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personens ovan nämnda adress. Vi lagrar och använder de uppgifter som du lämnar till oss för att behandla avtalet. Efter avslutad behandling av avtalet eller radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att blockeras med hänsyn till skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder och raderas efter att dessa perioder har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi har reserverat oss för en lagligt tillåten fortsatt användning av uppgifterna.

8) Kommentarfunktion

Som en del av kommentarfunktionen på denna webbplats sparas och publiceras på denna webbplats förutom din kommentar även information om när kommentaren skapades och vilket kommentatorsnamn du har valt. Dessutom loggas och sparas din IP-adress. Lagringen av IP-adressen sker av säkerhetsskäl och i händelse av att personen i fråga kränker tredje parts rättigheter eller publicerar olagligt innehåll genom att skriva en kommentar. Vi behöver din e-postadress för att kontakta dig om en tredje part anser att ditt publicerade innehåll är olagligt. Den rättsliga grunden för lagringen av dina uppgifter är artikel 6.1 lit. b och f DSGVO. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer om tredje part anser att de är olagliga.

9) Användning av dina uppgifter för direktreklam

9.1 Registrering till vårt nyhetsbrev via e-post

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev skickar vi dig regelbundet information om våra erbjudanden. Din e-postadress är den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter och de används för att vi ska kunna vända oss till dig personligen. För utskick av nyhetsbrevet använder vi det så kallade dubbla opt-in-förfarandet. Detta innebär att vi inte kommer att skicka ett nyhetsbrev till dig förrän du uttryckligen har bekräftat för oss att du godkänner att få nyhetsbrev. Vi skickar sedan ett bekräftelsemail till dig där vi ber dig bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrevet i framtiden genom att klicka på en motsvarande länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med Art. 6 Par. 1 bokstav a DSGVO. När du registrerar dig för nyhetsbrevet sparar vi den IP-adress som din Internetleverantör (ISP) har angett samt datum och tid för registreringen för att senare kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för nyhetsbrevet används uteslutande för att annonsera i nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda den länk som finns i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den ansvariga person som nämns i början. När du har avregistrerat dig kommer din e-postadress omedelbart att raderas från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till att dina uppgifter används vidare eller om vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter på ett sätt som är lagligt tillåtet och som vi informerar dig om i denna förklaring.

9.2 Utskick av nyhetsbrev via MailChimp

Våra nyhetsbrev skickas via den tekniska tjänsteleverantören The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (http://www.mailchimp.com/), till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter du lämnar när du registrerar dig för nyhetsbrevet. Detta avslöjande görs i enlighet med artikel. 6 par. 1 f DSGVO och tjänar vårt legitima intresse av att använda ett effektivt, säkert och användarvänligt nyhetsbrevssystem. Observera att dina uppgifter vanligtvis överförs till en MailChimp-server i USA och lagras där.

MailChimp använder denna information för att skicka och statistiskt utvärdera nyhetsbrevet för vår räkning. För utvärderingsändamål innehåller e-postmeddelandena så kallade webbfyrar eller spårningspixlar, som är bildfiler med en pixel som lagras på vår webbplats. På så sätt kan man avgöra om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar som eventuellt har klickats på. Med hjälp av web beacons genererar Mailchimp automatiskt allmän, icke-personlig statistik om reaktionsbeteendet på nyhetsbrevskampanjer. På grundval av vårt berättigade intresse av statistisk utvärdering av nyhetsbrevskampanjerna för att optimera reklamkommunikationen och bättre fokusera på mottagarens intressen, samlar webbfyrarna också in och använder uppgifter om respektive mottagare av nyhetsbrevet (e-postadress, åtkomsttid, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem) i enlighet med art. 6 par. 1 bokstav f DSGVO. Dessa uppgifter gör det möjligt att dra en individuell slutsats om mottagaren av nyhetsbrevet och behandlas av Mailchimp för att automatiskt skapa statistik som visar om en viss mottagare har öppnat ett nyhetsbrev.

Om du vill avaktivera dataanalys för statistiska utvärderingar måste du avbryta din prenumeration på nyhetsbrevet.

MailChimp kan också använda dessa uppgifter i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grund av sitt eget legitima intresse av att utforma och optimera tjänsten i enlighet med kundens behov samt för marknadsundersökningar, t.ex. för att fastställa från vilka länder mottagarna kommer. MailChimp använder dock inte uppgifterna om mottagarna av våra nyhetsbrev för att skriva till dem eller vidarebefordra dem till tredje part.

För att skydda dina uppgifter i USA har vi ingått ett databehandlingsavtal (”Data-Processing-Agreement”) med MailChimp baserat på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att möjliggöra överföringen av dina personuppgifter till MailChimp. Detta avtal om databehandling kan läsas på följande Internetadress: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

MailChimp är också certifierat enligt avtalet mellan USA och Europa om skydd av privatlivet (Privacy Shield) och har åtagit sig att följa EU:s dataskyddsbestämmelser.

MailChimp:s sekretesspolicy kan läsas här:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

9.3 Nyhetsbrev från WhatsApp

Om du prenumererar på vårt WhatsApp-nyhetsbrev skickar vi dig regelbundet information om våra erbjudanden via WhatsApp. Ditt mobiltelefonnummer är den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet.

För att skicka nyhetsbrevet ska du ange vårt angivna mobilnummer i adresskontakterna på din mobila enhet och skicka oss meddelandet ”Start” via WhatsApp. Genom att skicka det här WhatsApp-meddelandet ger du oss ditt samtycke till att använda dina personuppgifter i enlighet med Art. 6 par. 1 brev a DSGVO för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig. Vi kommer då att lägga till dig i vår distributionslista för nyhetsbrevet.

De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer att behandlas uteslutande i syfte att annonsera i nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att skicka oss ett meddelande ”Stopp” via WhatsApp. När du har avregistrerat dig kommer ditt mobiltelefonnummer omedelbart att raderas från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter för andra ändamål som är tillåtna enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

Observera att WhatsApp får tillgång till adressboken på den mobila enhet som vi använder för att skicka nyhetsbrevet och automatiskt överför telefonnummer som lagras i adressboken till en Facebook-server i USA.

För att skicka vårt WhatsApp-nyhetsbrev använder vi därför en mobil enhet vars adressbok endast innehåller WhatsApp-kontaktuppgifter för våra nyhetsbrevsmottagare. Detta säkerställer att varje person vars WhatsApp-kontaktuppgifter lagras i vår adressbok redan har samtyckt till att hans WhatsApp-telefonnummer överförs från adressböckerna för hans chattkontakter i enlighet med artikel. 6 Par. 1 liter. en DSGVO när han eller hon använder appen på sin enhet för första gången genom att acceptera användningsvillkoren för WhatsApp. Överföring av uppgifter från användare som inte använder WhatsApp och/eller inte har kontaktat oss via WhatsApp är därför utesluten.

Facebook Inc., som äger WhatsApp och är baserat i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet ”Privacy Shield”, vilket garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs.

För syftet och omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av data av WhatsApp, samt dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se WhatsApp:s integritetspolicy: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

10) Behandling av uppgifter för orderbehandling

10.1 För att behandla din beställning samarbetar vi med följande tjänsteleverantör(er), som helt eller delvis stöder oss i genomförandet av ingångna avtal. Vissa personuppgifter kommer att överföras till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.

De personuppgifter som samlas in av oss kommer att överlämnas till det transportföretag som har fått i uppdrag att leverera inom ramen för avtalsbehandlingen, i den mån det är nödvändigt för att leverera varorna. Vi lämnar vidare dina betalningsuppgifter till det kreditinstitut som tilldelats inom ramen för betalningsförfarandet, om detta är nödvändigt för betalningsförfarandet. Om betaltjänstleverantörer används informerar vi dig uttryckligen om detta nedan. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifter är art. 6 para. 1 liter. b DSGVO.

10.2 Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänster)

– Klarna

Om du väljer en betalningstjänst från Klarna kommer betalningen att behandlas av Klarna Bank AB (publ) [https://www .klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallad Klarna). För att möjliggöra betalningen kommer dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, kön, e-postadress, telefonnummer och IP-adress) samt uppgifter om beställningen (t.ex. fakturabelopp, artikel, typ av leverans) att vidarebefordras till Klarna i syfte att göra en identitets- och kreditbedömning, under förutsättning att du uttryckligen har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel. 6 para. 1 liter. en DSGVO under beställningsprocessen. Här kan du se till vilka kreditupplysningsföretag dina uppgifter kan skickas vidare:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies

Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärdena ingår i resultatet av kreditupplysningen är de baserade på ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. Klarna använder den information som erhållits om den statistiska sannolikheten för betalningsinställelse för att fatta ett balanserat beslut om upprättandet, genomförandet eller avslutandet av avtalsförhållandet.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller till Klarna. Klarna kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att genomföra betalningar i enlighet med avtalet.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i Klarnas dataskyddsbestämmelser för registrerade personer baserade i Tyskland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy.

eller för berörda personer som har sitt säte i Österrike https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy

behandlades.

– Novalnet

Om du väljer betalningsmetoden ”köp på konto” eller ”direktdebitering” via Novalnet kommer du under beställningsprocessen att uppmanas att lämna dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, födelsedatum, e-postadress och telefonnummer). För att skydda vårt legitima intresse av att fastställa våra kunders betalningsförmåga och för att skydda oss mot betalningsstörningar överför vi först dessa uppgifter till Novalnet AG, Feringastr. 4, 85774 Unterföhring (”Novalnet”) i enlighet med art. 6 par. 1 bokstav f DSGVO. Novalnet kommer sedan att vidarebefordra dessa uppgifter till Financial Management Solutions GmbH (under varumärket InfinitePay), Haifa-Allee 28, 55128 Mainz, Tyskland, i syfte att utföra en kreditbedömning inom ramen för en fordran i enlighet med artikel. 6 § 6 mom. 1 bokstav f DSGVO. InfinitePay kontrollerar på grundval av de personuppgifter som du lämnat och andra uppgifter (t.ex. kundvagn, fakturabelopp, orderhistorik, betalningserfarenheter) om det betalningsalternativ som du har valt kan beviljas med hänsyn till betalningsrisker och/eller osäkra fordringar.

Utöver de interna kriterierna i enlighet med artikel. 6 para. 1 liter. f DSGVO kan även identitets- och kreditvärdighetsinformation från följande kreditupplysningsföretag ingå i beslutet inom ramen för ansökningsgranskningen:

– infoscore Consumer Data GmbH (arvato), Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Tyskland, tfn: +49 (0)7221-5040-1000, Fax: -1001

– atriga GmbH, Pittlerstr. 47, 63225 Langen

– informa solution GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden

Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärdena ingår i resultatet av kreditupplysningen är de baserade på ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter.

Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller Novalnet. Novalnet kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för den avtalsenliga betalningshanteringen.

– Paydirect

Om du väljer betalningsmetoden paydirekt kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main. Dina betalningsuppgifter (t.ex. betalningsbelopp, uppgifter om betalningsmottagaren) och din bekräftelse på att betalningsuppgifterna är korrekta kommer att samlas in, bearbetas och överföras till din bank av paydirekt GmbH för att genomföra paydirektbetalningen i enlighet med art. 6 §. 1 liter. b DSGVO. Sådan behandling ska endast ske i den utsträckning som är nödvändig för att genomföra betalningen. Därefter autentiserar paydirekt GmbH betalningen med hjälp av det autentiseringsförfarande som du har fått i din bank. Ytterligare information om överföring och behandling av dina uppgifter finns i paydirekts dataskyddsförklaring, som kan läsas på följande länk: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

– Paypal

Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om det erbjuds – ”köp på konto” eller ”delbetalning” via PayPal, kommer vi att vidarebefordra dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad ”PayPal”) inom ramen för betalningsförfarandet. Uppgifterna lämnas vidare i enlighet med art. 6 par. 1 liter. b DSGVO och endast i den utsträckning som krävs för betalningshantering.

PayPal förbehåller sig rätten att göra en kreditupplysning för betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller – om det erbjuds – ”köp på konto” eller ”delbetalning” via PayPal. I detta syfte kan dina betalningsuppgifter lämnas vidare till kreditupplysningsföretag i enlighet med artikel. 6 para. 1 liter. f DSGVO på grund av PayPals legitima intresse av att fastställa din betalningsförmåga. PayPal använder resultatet av kreditbedömningen avseende den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för att besluta om huruvida respektive betalningsmetod ska tillhandahållas. Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärdena ingår i resultatet av kreditupplysningen är de baserade på ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. För mer information om dataskydd, inklusive vilka kreditupplysningsföretag som används, se PayPals sekretesspolicy: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att behandla betalningar i enlighet med avtalet.

– OMEDELBART

Om du väljer betalningsmetoden ”IMMEDIATELY” kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (nedan kallad ”IMMEDIATELY”), till vilken vi vidarebefordrar den information som du lämnade under beställningsprocessen tillsammans med information om din beställning i enlighet med Art. 6 para. 1 liter. b DSGVO. Sofort GmbH är en del av Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Överföringen av dina uppgifter sker uteslutande i syfte att behandla betalningen med betaltjänstleverantören omedelbart och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål. Mer information om IMMEDIATELYs sekretesspolicy finns på följande Internetadress: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

– Rand

Om du väljer en betalningsmetod från betaltjänstleverantören Stripe kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, till vilken vi kommer att vidarebefordra den information som du lämnar under beställningsprocessen tillsammans med information om din beställning (namn, adress, kontonummer, bankkod, eventuellt kreditkortsnummer, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med art. 6 para. 1 liter. b DSGVO. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd. och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål. Mer information om Stripes dataskydd finns på adressen https://stripe.com/de/privacy#translation.

11) Användning av sociala medier: videor

Användning av YouTube-videor

Den här webbplatsen använder YouTube-inbäddningsfunktionen för att visa och spela upp videor från leverantören ”YouTube”, som är en del av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”).

Här används det utökade dataskyddsläget, som enligt leverantörens information börjar lagra användarinformation först när videon/filmerna spelas upp. Om uppspelningen av inbäddade YouTube-videor startas använder leverantören ”YouTube” cookies för att samla in information om användarens beteende. Enligt information från YouTube används dessa bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra missbruk. Om du är inloggad på Google kopplas din information direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill att uppdraget ska vara kopplat till din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användarprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering görs i enlighet med artikel. 6 par. 1 f DSGVO på grund av Googles legitima intresse av att lägga in personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad utformning av webbplatsen. Du har rätt att motsätta dig att dessa användarprofiler skapas, och du måste kontakta YouTube för att utöva denna rätt. När du använder YouTube kan personuppgifter också överföras till Google LLC:s servrar. i USA.

Oavsett om de inbäddade videorna spelas upp eller inte, upprättas en anslutning till Google-nätverket varje gång denna webbplats nås, vilket kan utlösa ytterligare databehandlingar utan vårt inflytande.

Om personuppgifter överförs till Google LLC. med huvudkontor i USA, Google LLC. har certifierat sig för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet ”Privacy Shield”, som garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs. Ett aktuellt intyg kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list

För mer information om dataskydd på ”YouTube” hänvisar vi till leverantörens sekretesspolicy på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med art. 6 para. 1 liter. en DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din rätt till återkallelse följer du det förfarande som beskrivs ovan för att göra en invändning.

12) Webbanalystjänster

12.1 Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics

Den här webbplatsen använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”). Google (Universal) Analytics använder så kallade ”cookies”, som är textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligtvis till en Google-server och lagras där. Detta kan också resultera i en överföring till Google LLC:s servrar. i USA.

Den här webbplatsen använder Google (Universal) Analytics uteslutande med tillägget ”_anonymizeIp()”, som säkerställer anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter all direkt personlig referens. Som ett resultat av utvidgningen kommer din IP-adress tidigare att avkortas av Google i EU:s medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en server hos Google LLC i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall sker behandlingen i enlighet med artikel. 6 par. 1 f DSGVO på grund av vårt berättigade intresse av statistisk analys av användarbeteende för optimerings- och marknadsföringsändamål.

Google kommer på våra vägnar att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och för att förse oss med ytterligare tjänster som rör webbplats- och internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google (Universal) Analytics sammanförs inte med andra uppgifter från Google.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att justera din webbläsarprogramvara i enlighet med detta. Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Du kan också förhindra att data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samlas in till Google och att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera det webbläsartillägg som finns på följande länk:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Som ett alternativ till webbläsarplugin eller i webbläsare på mobila enheter kan du klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie som hindrar Google Analytics från att samla in data på den här webbplatsen i framtiden (denna opt-out-cookie fungerar endast i den här webbläsaren och endast för den här domänen). Om du raderar dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på den här länken igen): Inaktivera Google Analytics

Mer information om Google (Universal) Analytics finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Om personuppgifter överförs till Google LLC. med huvudkontor i USA, Google LLC. har certifierat sig för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet ”Privacy Shield”, som garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs. Ett aktuellt intyg kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list

I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med art. 6 para. 1 liter. en DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din rätt till återkallelse följer du det förfarande som beskrivs ovan för att göra en invändning.

12.2 Pingdom (Pingdom AB)

Denna webbplats använder övervakningstjänsten Pingdom, som drivs av Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13, Västerås, Sverige. Pingdom använder så kallade cookies, som är små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet i besökarens webbläsare. Dessa cookies används för att känna igen webbläsaren och på så sätt möjliggöra en analys av dina åtkomster, samt laddningsbeteendet (”prestanda”) och tillgängligheten på vår webbplats, i syfte att förbättra laddningsbeteendet och presentationen av innehållet på webbplatsen.

I den mån personuppgifter också behandlas av cookies sker detta i enlighet med artikel. 6 par. 1 lit. f DSGVO baserat på vårt berättigade intresse av en kontinuerlig optimering av innehållet och tekniken i vår online-närvaro.

För att generellt avaktivera användningen av cookies på din dator kan du ställa in din webbläsare så att inga fler cookies kan lagras på din dator i framtiden eller så att redan lagrade cookies raderas. Om du stänger av alla cookies kan det dock innebära att vissa funktioner på vår webbplats inte längre kan utföras. Pingdoms sekretesspolicy finns på https://www.pingdom.com/legal/privacy-policy/.

I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med art. 6 para. 1 liter. en DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din rätt till återkallelse följer du det förfarande som beskrivs ovan för att göra en invändning.

13) Använda ett system för livechatt

Tawk.to (SMS SIA)

Denna webbplats samlar in och lagrar anonyma uppgifter med hjälp av teknik från SMS SIA, Tirgonu iela, 6, Riga, Lettland, LV1050, (www.tawk.to) i syfte att göra webbanalyser och för att driva livechatt-systemet som används för att besvara förfrågningar om live support. Utifrån dessa anonyma uppgifter kan användarprofiler skapas under en pseudonym. Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet i besökarens webbläsare. Cookies gör det möjligt att känna igen webbläsaren. I den mån den information som samlas in på detta sätt innehåller en personlig referens, sker behandlingen i enlighet med artikel. 6 par. 1 f DSGVO baserat på vårt berättigade intresse av effektiv kundservice och statistisk analys av användarbeteende i optimeringssyfte.

De uppgifter som samlas in med hjälp av tawk.to-teknik kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats och kommer inte att sammanföras med personuppgifter om bäraren av pseudonymen utan ett separat beviljat samtycke från den berörda personen. För att undvika lagring av tawk.to-cookies kan du ställa in din webbläsare så att inga cookies kan lagras på din dator i framtiden eller så att redan lagrade cookies raderas. Om du stänger av alla cookies kan det dock innebära att vissa funktioner på vår webbplats inte längre kan utföras. Du kan när som helst invända mot insamling och lagring av uppgifter för att skapa en pseudonymiserad användarprofil med verkan för framtiden genom att skicka oss din invändning informellt via e-post till den e-postadress som anges i avtrycket.

I förekommande fall använder denna webbplats också tawk.to för att registrera och organisera inkommande förfrågningar via webbplatsens kontaktformulär och webbplatsoperatörens e-postadresser och för att lagra dem i ett ärendehanteringssystem för kronologisk behandling. I det här fallet överförs de uppgifter som skickas när begäran skickas till talk.to-biljettsystemet och lagras där för att kunna hämtas. Denna databehandling tjänar uteslutande till att behandla respektive förfrågan och baseras på vårt berättigade intresse av en effektiv kronologisk hantering av förfrågningar för att optimera kundtjänsten och den potentiella kundtjänsten i enlighet med artikel. 6 para. 1 liter. f DSGVO. Uppgifter som överförs till tawk.to via biljettsystemet kommer att raderas efter att begäran har behandlats slutgiltigt. Detta är fallet om det av omständigheterna kan utläsas att de relevanta sakförhållandena har klarlagts slutgiltigt och om det inte finns någon lagstadgad skyldighet att behålla uppgifter som strider mot detta.

Vi har ingått ett databehandlingsavtal med SMS SIA, leverantören av tawk.to, genom vilket vi förbinder SMS SIA att skydda våra kunders uppgifter och att inte lämna dem vidare till tredje part.

14) Verktyg m.m.

Google Customer Reviews (tidigare Google Certified Reseller Program)

Vi samarbetar med Google inom ramen för programmet ”Google Customer Reviews”. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”). Det här programmet ger oss möjlighet att samla in kundomdömen från användare av vår webbplats. Här frågas du efter ett köp på vår webbplats om du vill delta i en e-postundersökning från Google. Om du ger ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 liter. en DSGVO kommer vi att överföra din e-postadress till Google. Du kommer att få ett e-postmeddelande från Google Customer Reviews där du uppmanas att betygsätta köpupplevelsen på vår webbplats. Din recension kommer sedan att slås samman med våra andra recensioner och visas i vår logotyp för kundrecensioner på Google och på vår instrumentpanel i Merchant Center. Ditt betyg används också för Google säljarbetyg. I samband med användningen av Googles kundrecensioner kan personuppgifter också överföras till Google LLC:s servrar. i USA.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den person som ansvarar för databehandlingen eller till Google.

Om personuppgifter överförs till Google LLC. med huvudkontor i USA, Google LLC. har certifierat sig för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet ”Privacy Shield”, som garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs. Ett aktuellt intyg kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list

Mer information om Googles sekretesspolicy i samband med programmet Google Customer Reviews finns på följande länk: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de

Mer information om sekretess i Google Seller Reviews finns på den här länken: https://support.google.com/google-ads/answer/2375474

15) Den registrerades rättigheter

15.1 Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig omfattande rättigheter som registrerad (rätt till information och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige när det gäller behandlingen av dina personuppgifter, som vi informerar dig om nedan:

 • Rätt till tillgång enligt artikel. 15 DSGVO: I synnerhet har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter som behandlas av oss, ändamålen med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som behandlas, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringstiden eller kriterierna för att fastställa lagringstiden, förekomsten av en rätt till rättelse, annullering, begränsning av behandlingen, invändning mot behandlingen, klagomål till en tillsynsmyndighet, dina uppgifters ursprung om de inte har samlats in från dig av oss, förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering och, i tillämpliga fall, meningsfull information om den logik som är involverad och omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling på dig, samt din rätt att informeras om de garantier som ges enligt artikel 6.1 i fördraget om Europeiska unionens allmänna principer om skydd för de mänskliga rättigheterna. 46 DPA när dina uppgifter överförs till tredje land;
 • Rätt till rättelse i enlighet med artikel. 16 DSGVO: Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig korrigerade och/eller att dina ofullständiga uppgifter som vi har lagrat hos oss kompletteras utan dröjsmål.
 • Rätt till radering i enlighet med artikel. 17 DSGVO: Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om villkoren i art. 17 para. 1 DSGVO uppfylls. Denna rätt gäller dock inte om behandlingen är nödvändig för att utöva yttrande- och informationsfriheten, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, av hänsyn till allmänintresset eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • Rätt att begränsa behandlingen i enlighet med artikel. 18 DSGVO: Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, så länge som riktigheten av dina uppgifter som du bestrider kontrolleras, om du vägrar att radera dina uppgifter på grund av otillåten databehandling och i stället kräver att behandlingen av dina uppgifter begränsas, om du behöver dina uppgifter för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, efter att vi inte längre behöver dessa uppgifter efter att ändamålet har uppnåtts, eller om du har gjort en invändning av skäl som hänför sig till din särskilda situation, så länge som det ännu inte har fastställts om våra berättigade skäl väger tyngre än invändningen;
 • Rätt till information i enlighet med artikel. 19 DSGVO: Om du har hävdat din rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen gentemot den personuppgiftsansvarige är den personuppgiftsansvarige skyldig att underrätta alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut om denna rättelse, radering eller begränsning av behandlingen, såvida detta inte visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerligt stor ansträngning. De har rätt att få information om dessa mottagare.
 • Rätt till överförbarhet av uppgifter i enlighet med artikel. 20 DSGVO: Du har rätt att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan ansvarig person, i den mån det är tekniskt möjligt;
 • Rätt att återkalla samtycken som beviljats i enlighet med artikel. 7 para. 3 DSGVO: Du har rätt att när som helst och med verkan för framtiden återkalla ett samtycke till behandling av uppgifter som du en gång har gett. Vid återkallelse kommer vi omedelbart att radera uppgifterna i fråga, såvida inte fortsatt behandling inte kan baseras på en rättslig grund för behandling utan samtycke. Återkallande av samtycke ska inte påverka lagligheten av den behandling som utförs på grund av samtycket fram till återkallandet.
 • Rätt att överklaga enligt art. 77 DSGVO: Om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig strider mot dataskyddsförordningen har du rätt – utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder – att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, på din arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen sker.

15.2 RÄTT TILL INVÄNDNINGAR

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER PÅ GRUNDVAL AV VÅRT DOMINERANDE LEGITIMA INTRESSE I SAMBAND MED EN INTRESSEAVVÄGNING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN AV SKÄL SOM BEROR PÅ DIN SÄRSKILDA SITUATION.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA I FRÅGA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT BEHANDLING OM VI KAN BEVISA ATT DET FINNS TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING. DU KAN UTÖVA DIN RÄTT TILL INVÄNDNINGAR ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED ATT BEHANDLA UPPGIFTERNA I FRÅGA FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING.

16) Varaktighet för lagring av personuppgifter

Lagringstiden för personuppgifter bestäms av respektive rättslig grund, syftet med behandlingen och – om det är relevant – dessutom av respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. lagringsperioder enligt handels- och skattelagstiftning).

När personuppgifter behandlas på grundval av ett uttryckligt samtycke i enlighet med artikel. 6 para. 1 a DSGVO lagras dessa uppgifter tills personen i fråga återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringsperioder för uppgifter som behandlas inom ramen för rättsliga eller liknande förpliktelser som grundar sig på art. 6 par. 1 b DSGVO raderas dessa uppgifter rutinmässigt efter att lagringsperioderna har löpt ut, förutsatt att de inte längre behövs för att uppfylla eller inleda ett avtal och/eller att vi inte har något berättigat intresse av att de lagras vidare.

När personuppgifter behandlas på grundval av artikel. 6 para. 1 f DSGVO lagras dessa uppgifter tills den berörda personen utövar sin rätt att göra invändningar i enlighet med art. 21 para. 1 DSGVO, såvida vi inte kan bevisa att det finns tvingande skyddsvärda skäl för behandlingen som väger tyngre än den berörda personens intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

När personuppgifter behandlas för direktreklam på grundval av art. 6 para. 1 f DSGVO lagras dessa uppgifter tills den berörda personen utövar sin rätt till invändning enligt artikel 1.1 i DSGVO. 21 para. 2 DSGVO.

Om inget annat anges i den övriga informationen i detta uttalande om specifika behandlingssituationer kommer lagrade personuppgifter dessutom att raderas när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

Rulla till toppen