Privacybeleid

Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 Wij zijn blij dat je onze website bezoekt en danken je voor je belangstelling. In het volgende informeren wij je over hoe wij met je persoonlijke gegevens omgaan als je onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (DSGVO) is

F a n s o r i a
Berner Str. 81
60437 Frankfurt am Main

WhatsApp – E-mail
+49 1521 3050350
[email protected]

De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon), gebruikt deze website SSL of TLS versleuteling. Je herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks “https://” en het slotsymbool in je browserregel.

2) Verzameling van gegevens bij het bezoeken van onze website

Wanneer je onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als je je niet registreert of ons op een andere manier informatie verschaft, verzamelen we alleen de gegevens die je browser naar onze server zendt (zogenaamde “server log files”). Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/verwijzing van waaruit je de site bereikte
 • Gebruikte Browser
 • In gebruik zijnd besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien nodig: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 Para. 1 letter f DSGVO op grond van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en de functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor de logbestanden van de server later te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.

3) Content Delivery Network

Cloudflare

Op onze website gebruiken we een zogenaamd Content Delivery Network (“CDN”) van de technologiedienstverlener Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA (“Cloudflare”). Een “content delivery network” is een on-line dienst die gebruikt wordt om grote mediabestanden (zoals grafische voorstellingen, pagina-inhoud of scripts) af te leveren via een netwerk van regionaal verspreide servers die via het Internet met elkaar verbonden zijn. Het gebruik van Cloudflare’s Content Delivery Network helpt ons om de laadsnelheid van onze website te optimaliseren.

De verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 Para. 1 letter f DSGVO op basis van ons legitiem belang bij een veilige en efficiënte verstrekking, en bij de verbetering van de stabiliteit en de functionaliteit van onze website.

Cloudflare, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de us-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die naleving garandeert van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Cloudflare op: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

4) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op je eindtoestel bewaard worden. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van je browser, gewist (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op je eindtoestel en stellen ons in staat je browser bij je volgende bezoek te herkennen (zogenaamde persistente cookies). Als cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken ze in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch gewist na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren. Je kunt de duur van de respectieve cookie-opslag zien in het overzicht van de cookie-instellingen van je webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen te bewaren (bv. door de inhoud van een virtuele winkelwagen te onthouden voor een later bezoek aan de website). Voor zover persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, gebeurt de verwerking overeenkomstig Art. 6 Para. 1 letter b DSGVO hetzij voor de uitvoering van het contract, overeenkomstig Art. 6 Para. 1 letter a DSGVO in het geval van een verleende toestemming of overeenkomstig Art. 6 Para. 1 letter f DSGVO om onze legitieme belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en doeltreffende vormgeving van het sitebezoek veilig te stellen.

Je kunt je browser zo instellen dat je geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of je ze wilt accepteren of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin staat hoe je je cookie-instellingen kunt veranderen. Je vindt deze voor de respectievelijke browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Merk op dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als cookies niet aanvaard worden.

5) Contact maken

5.1 Persoonlijke gegevens worden verzameld als je contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of e-mail). Welke gegevens in het geval van een contactformulier verzameld worden, kun je zien aan het betreffende contactformulier? Deze gegevens worden opgeslagen en uitsluitend gebruikt om je verzoek te beantwoorden of om contact met je op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van je verzoek, overeenkomstig Art. 6 Para. 1 brief f DSGVO. Als je contact tot doel heeft een contract te sluiten, is een bijkomende rechtsgrond voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b FADP. Je gegevens worden gewist na de definitieve verwerking van je verzoek. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante feiten onomstotelijk zijn opgehelderd en als er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen.

5.2 WhatsApp Zakelijk

We bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de WhatsApp nieuwsdienst van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Hiervoor gebruiken we de zogenaamde “Business Versie” van WhatsApp.

Als je via WhatsApp contact met ons opneemt in verband met een specifieke transactie (bv. een afgeronde bestelling), bewaren en gebruiken we het mobiele telefoonnummer dat je op WhatsApp gebruikt en – indien verstrekt – je voor- en achternaam overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. b. DSGVO om je verzoek te verwerken en te beantwoorden. Op basis van dezelfde rechtsgrondslag kunnen we je via WhatsApp om aanvullende informatie vragen (bestelnummer, klantnummer, adres of e-mailadres) om je verzoek aan een specifieke transactie toe te wijzen.

Als je ons WhatsApp contact gebruikt voor algemene vragen (bv. over ons dienstenaanbod, beschikbaarheid of onze aanwezigheid op internet), bewaren en gebruiken we het mobiele telefoonnummer dat je op WhatsApp gebruikt en – indien verstrekt – je voor- en achternaam overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons rechtmatig belang bij de efficiënte en snelle verstrekking van de gevraagde informatie.

Je gegevens worden alleen gebruikt om te reageren op je verzoek via WhatsApp. Een doorgifte aan derden vindt niet plaats.

Merk op dat WhatsApp Business toegang krijgt tot het adresboek van het mobiele toestel dat we hiervoor gebruiken en automatisch telefoonnummers die in het adresboek zijn opgeslagen doorstuurt naar een server van de moedermaatschappij Facebook Inc. in de VS. Voor ons WhatsApp Business account gebruiken we een mobiel apparaat waarvan het adresboek alleen de WhatsApp contactgegevens opslaat van de gebruikers die via WhatsApp contact met ons hebben opgenomen.

Dit zorgt ervoor dat elke persoon van wie de WhatsApp contactgegevens in ons adresboek zijn opgeslagen, al toestemming heeft gegeven voor de overdracht van zijn WhatsApp telefoonnummer uit de adresboeken van zijn chatcontacten, overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO wanneer hij de app voor het eerst op zijn apparaat gebruikt door de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp te accepteren. Het doorgeven van gegevens van gebruikers die WhatsApp niet gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp is daarom uitgesloten.

Facebook Inc. met hoofdkantoor in de VS is gecertificeerd voor de us-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door WhatsApp, en voor je rechten en instellingsmogelijkheden om je privacy te beschermen, raadpleeg je WhatsApp’s privacybeleid: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

6) Online afspraken maken

Wij verwerken je persoonsgegevens in het kader van de geboden online afsprakenregeling. Welke gegevens we verzamelen voor online afspraken kun je vinden in het betreffende invulformulier of in de aanvraag voor het maken van een afspraak. Als bepaalde gegevens nodig zijn om een online afspraak te maken, zullen we dat aangeven in het invulformulier of bij het aanvragen van een afspraak. Als we je een vrij tekstveld op het invulformulier geven, kun je je verzoek daar gedetailleerder beschrijven. Je kunt dan ook zelf bepalen welke aanvullende gegevens je wilt invoeren.

De gegevens die je verstrekt worden opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor het maken van een afspraak. Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met jou (dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen), Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO dient als rechtsgrondslag. Als je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens te verwerken, wordt de verwerking uitgevoerd op grond van Art. 6 para. 1 lit. een DSGVO. Een verleende toestemming kan op elk moment worden herroepen door een bericht te sturen naar de aan het begin van deze verklaring genoemde verantwoordelijke.

7) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening en voor contractverwerking

In overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO blijven persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden als je ons deze informatie verstrekt voor het uitvoeren van een overeenkomst of het openen van een klantenrekening. Welke gegevens verzameld worden kun je zien aan de respectieve invulformulieren? Een verwijdering van je klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan gedaan worden door een bericht te sturen naar het hierboven vermelde adres van de verantwoordelijke persoon. Wij bewaren en gebruiken de gegevens die je ons verstrekt om het contract af te handelen. Na de voltooiing van de verwerking van het contract of de verwijdering van je klantenrekening worden je gegevens geblokkeerd in verband met de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door ons is voorbehouden.

8) Commentaarfunctie

Als onderdeel van de commentaarfunctie op deze website wordt, behalve je commentaar, ook informatie over het tijdstip waarop het commentaar werd gegeven en de naam van de commentator die je hebt gekozen, opgeslagen en op deze website gepubliceerd. Bovendien wordt je IP adres gelogd en opgeslagen. Dit opslaan van het IP adres gebeurt om veiligheidsredenen en voor het geval de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door een commentaar te plaatsen. We hebben je e-mail adres nodig om contact met je op te nemen als derden bezwaar maken tegen je gepubliceerde inhoud omdat die illegaal zou zijn. De rechtsgrondslag voor de opslag van je gegevens is artikel 6 lid 1 lit. b en f DSGVO. We behouden ons het recht voor om commentaar te verwijderen als derden er bezwaar tegen maken dat het onwettig is.

9) Gebruik van je gegevens voor directe reclame

9.1 Registratie voor onze e-mail nieuwsbrief

Als je je inschrijft voor onze e-mail nieuwsbrief, sturen we je regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Je e-mail adres is de enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om je persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor de verzending van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat we je pas een e-mail nieuwsbrief sturen als je ons uitdrukkelijk bevestigd hebt dat je ermee instemt nieuwsbrieven te ontvangen. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin we je vragen te bevestigen dat je de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op een overeenkomstige link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren geef je ons toestemming voor het gebruik van je persoonlijke gegevens volgens Art. 6 Para. 1 letter a DSGVO. Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief slaan we je door je Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP adres op, evenals de datum en tijd van inschrijving, om later eventueel misbruik van je e-mail adres te kunnen opsporen. De door ons verzamelde gegevens bij het inschrijven voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor reclame in de nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment uitschrijven uit de nieuwsbrief door gebruik te maken van de daartoe bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke. Nadat je je hebt uitgeschreven, wordt je e-mail adres onmiddellijk uit onze nieuwsbrief distributielijst verwijderd, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens of wij ons het recht voorbehouden je gegevens te gebruiken op manieren die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren.

9.2 Verzending van de nieuwsbrief via MailChimp

Onze e-mail nieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (http://www.mailchimp.com/), aan wie we de gegevens doorgeven die je verstrekt als je je voor de nieuwsbrief inschrijft. Deze openbaarmaking geschiedt overeenkomstig Art. 6 Para. 1 letter f DSGVO en dient ons legitiem belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Merk op dat je gegevens gewoonlijk naar een MailChimp server in de VS worden overgebracht en daar worden opgeslagen.

MailChimp gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen en statistisch te evalueren. Voor evaluatiedoeleinden bevatten de verstuurde e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, die één-pixel beeldbestanden voorstellen die op onze website zijn opgeslagen. Zo kan bepaald worden of een nieuwsbriefbericht geopend werd en op welke links geklikt werd, indien van toepassing. Met behulp van de webbakens genereert Mailchimp automatisch algemene, niet-persoonlijke statistieken over het reactiegedrag op nieuwsbriefcampagnes. Op grond van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische evaluatie van de nieuwsbriefcampagnes om de reclamecommunicatie te optimaliseren en beter op de belangstelling van de ontvanger af te stemmen, verzamelen en gebruiken de webbakens ook gegevens van de respectieve nieuwsbriefontvanger (e-mail adres, tijdstip van toegang, IP adres, browsertype en besturingssysteem), overeenkomstig Art. 6 Para. 1 brief f DSGVO. Deze gegevens maken een individuele conclusie over de nieuwsbriefontvanger mogelijk en worden door Mailchimp verwerkt voor de geautomatiseerde aanmaak van statistieken waaruit blijkt of een bepaalde ontvanger een nieuwsbriefbericht geopend heeft.

Als je de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden wilt uitschakelen, moet je je abonnement op de nieuwsbrief opzeggen.

MailChimp mag deze gegevens volgens artikel 6 lid 1 letter f DSGVO ook zelf gebruiken vanwege haar eigen legitieme belang bij het ontwerpen en optimaliseren van de dienst volgens de behoeften van de klant, en voor marktonderzoek, bijvoorbeeld om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of ze aan derden door te geven.

Om je gegevens in de VS te beschermen, hebben we met MailChimp een overeenkomst voor gegevensverwerking (“Data-Processing-Agreement”) gesloten op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van je persoonlijke gegevens aan MailChimp mogelijk te maken. Deze gegevensverwerkingsovereenkomst is te bekijken op het volgende Internetadres: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

MailChimp is ook gecertificeerd volgens de us-European Privacy Shield overeenkomst en verbindt zich ertoe de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU na te leven.

Het privacybeleid van MailChimp kun je hier bekijken:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

9.3 WhatsApp Nieuwsbrief

Als je je abonneert op onze WhatsApp nieuwsbrief, sturen we je regelmatig informatie over ons aanbod via WhatsApp. Je mobiele telefoonnummer is het enige verplichte gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Om de nieuwsbrief te versturen, neem je ons verstrekte mobiele telefoonnummer op in de adrescontacten van je mobiele toestel en stuur je ons het bericht “Start” via WhatsApp. Door dit WhatsApp bericht te sturen geef je ons toestemming om je persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 brief een DSGVO om je de nieuwsbrief te sturen. We voegen je dan toe aan onze distributielijst voor de nieuwsbrief.

De gegevens die door ons worden verzameld bij het inschrijven voor de nieuwsbrief worden uitsluitend verwerkt voor reclame in de nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door ons het “Stop” bericht via WhatsApp te sturen. Nadat je je hebt uitgeschreven, wordt je mobiele telefoonnummer onmiddellijk uit onze nieuwsbrief distributielijst verwijderd, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens of wij ons het recht voorbehouden je gegevens te gebruiken voor andere doeleinden die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren.

Merk op dat WhatsApp toegang krijgt tot het adresboek van het mobiele toestel dat we gebruiken om de nieuwsbrief te versturen en automatisch telefoonnummers die in het adresboek zijn opgeslagen doorstuurt naar een Facebook server in de VS.

Voor het versturen van onze WhatsApp nieuwsbrief gebruiken we daarom een mobiel apparaat waarvan het adresboek alleen de WhatsApp contactgegevens van onze nieuwsbriefontvangers opslaat. Dit zorgt ervoor dat elke persoon van wie de WhatsApp contactgegevens in ons adresboek zijn opgeslagen, al toestemming heeft gegeven voor de overdracht van zijn WhatsApp telefoonnummer uit de adresboeken van zijn chatcontacten, overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO wanneer hij de app voor het eerst op zijn apparaat gebruikt door de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp te accepteren. Het doorgeven van gegevens van gebruikers die WhatsApp niet gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp is daarom uitgesloten.

Facebook Inc. is als eigenaar van WhatsApp, gevestigd in de VS, gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door WhatsApp, en voor je rechten en instellingsmogelijkheden om je privacy te beschermen, raadpleeg je WhatsApp’s privacybeleid: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

10) Gegevensverwerking voor orderverwerking

10.1 Om je bestelling te verwerken, werken we samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractverwerking doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering belast is, voor zover dat voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven je betalingsgegevens door aan de toegewezen kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, als dit nodig is voor de betalingsverwerking. Als er betalingsdienstaanbieders gebruikt worden, informeren we je daar hieronder uitdrukkelijk over. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

10.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (payment services)

– Klarna

Als een Klarna betaaldienst wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB (publ) [https://www .klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna). Om de betaling te kunnen verwerken worden je persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, stad, geslacht, e-mail adres, telefoonnummer en IP adres) en gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, soort levering) aan Klarna doorgegeven ten behoeve van identiteits- en kredietbeoordeling, mits je daar uitdrukkelijk mee ingestemd hebt volgens Art. 6. 6 para. 1 lit. een DSGVO tijdens het bestelproces. Hier kun je zien naar welke kredietbureaus je gegevens kunnen worden doorgestuurd:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport worden opgenomen, zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de verkregen informatie over de statistische kans op wanbetaling om een afgewogen beslissing te nemen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.

Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds gerechtigd zijn je persoonsgegevens te verwerken als dat nodig is om betalingen in overeenstemming met het contract te verwerken.

Je persoonlijke gegevens worden verwerkt volgens de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming en volgens de informatie in Klarna’s voorschriften voor gegevensbescherming voor in Duitsland gevestigde betrokkenen https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy

of voor betrokkenen met een zetel in Oostenrijk https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy

behandeld.

– Novalnet

Als je via Novalnet de betaalwijze “kopen op rekening” of “automatische incasso” kiest, wordt je in het bestelproces gevraagd je persoonlijke gegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mail adres en telefoonnummer). Om ons rechtmatig belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten veilig te stellen en ons te beschermen tegen wanbetalingen, geven we deze gegevens eerst door aan Novalnet AG, Feringastr. 4, 85774 Unterföhring (“Novalnet”), overeenkomstig Art. 6 Para. 1 brief f DSGVO. Novalnet geeft deze gegevens dan door aan Financial Management Solutions GmbH (onder het merk InfinitePay), Haifa-Allee 28, 55128 Mainz, Duitsland, met het oog op het uitvoeren van een kredietbeoordeling in het kader van een vorderingsopdracht overeenkomstig Art. 6 Para. 1 brief f DSGVO. InfinitePay controleert op basis van de door jou verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelwagentje, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaringen) of de door jou gekozen betalingsmogelijkheid kan worden toegekend in verband met betalings- en/of dubieuze debiteurenrisico’s.

Naast de interne criteria overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO kunnen in het kader van het aanvraagonderzoek ook identiteits- en kredietwaardigheidsgegevens van de volgende kredietbureaus in de beslissing worden betrokken:

– infoscore Consumer Data GmbH (arvato), Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Duitsland, Telefoon: +49 (0)7221-5040-1000, Fax: -1001

– atriga GmbH, Pittlerstr. 47, 63225 Langen

– informa solution GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport worden opgenomen, zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van je gegevens door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Novalnet. Novalnet kan echter nog steeds gerechtigd zijn je persoonlijke gegevens te verwerken, als dat nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.

– Paydirect

Als je de betalingsmethode paydirekt kiest, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main. Je betalingsgegevens (bv. betalingsbedrag, gegevens van de begunstigde) en je bevestiging dat de betalingsgegevens correct zijn worden door paydirekt GmbH verzameld, verwerkt en aan je bank doorgegeven met het oog op de uitvoering van de paydirekt betaling overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Deze verwerking wordt alleen uitgevoerd voor zover ze voor de uitvoering van de betaling noodzakelijk is. Dan verifieert paydirekt GmbH de betaling met de verificatieprocedure die voor jou bij je bank is gedeponeerd. Meer informatie over de overdracht en verwerking van je gegevens vind je in de paydirekt gegevensbeschermingsverklaring, die je kunt bekijken op de volgende link: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

– Paypal

Bij betaling via PayPal, credit card via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal, geven we je betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal”) in het kader van de betalingsverwerking. De gegevens worden doorgegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dat nodig is voor de verwerking van de betaling.

PayPal behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalwijzen creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal. Daartoe kunnen je betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen krachtens Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO vanwege PayPal’s legitieme belang om je solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietbeoordeling met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling om te beslissen of de betreffende betaalmethode wordt aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport worden opgenomen, zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Meer informatie over gegevensbescherming, waaronder de gebruikte kredietbureaus, vindt u in PayPal’s privacybeleid: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van je gegevens door PayPal een bericht te sturen. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn je persoonsgegevens te verwerken als dat nodig is om betalingen in overeenstemming met de overeenkomst te verwerken.

– ONMIDDELLIJK

Als je de betaalwijze “IMMEDIATELY” kiest, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna “IMMEDIATELY”), aan wie we de informatie doorgeven die je tijdens het bestelproces verstrekte, samen met de informatie over je bestelling, overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Sofort GmbH is een onderdeel van de Klarna Groep (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). De overdracht van je gegevens gebeurt uitsluitend met het oog op de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder ONMIDDELLIJK en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over het privacybeleid van IMMEDIATELY is te vinden op het volgende Internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

– Streep

Als je een betalingsmethode van de betalingsdienstaanbieder Stripe kiest, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie we de informatie doorgeven die je tijdens het bestelproces verstrekt, samen met de informatie over je bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer), overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Je gegevens worden alleen doorgegeven voor de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dat voor dit doel nodig is. Meer informatie over Stripe’s gegevensbescherming is te vinden op de URL https://stripe.com/de/privacy#translation.

11) Gebruik van sociale media: video’s

Gebruik van YouTube video’s

Deze website gebruikt de YouTube insluitfunctie om video’s te tonen en af te spelen van de aanbieder “YouTube”, die deel uitmaakt van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”).

Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de informatie van de aanbieder pas begint met het opslaan van gebruikersinformatie als de video(‘s) wordt/worden afgespeeld. Als het afspelen van ingebedde YouTube video’s gestart wordt, gebruikt de aanbieder “YouTube” cookies om informatie over het gedrag van de gebruiker te verzamelen. Volgens informatie van “YouTube” worden die onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als je ingelogd bent bij Google, wordt je informatie direct aan je account gekoppeld als je op een video klikt. Als je de opdracht met je profiel op YouTube niet wilt, moet je je eerst afmelden voor je de knop activeert. Google slaat je gegevens op (ook voor gebruikers die niet ingelogd zijn) als gebruikersprofielen en evalueert ze. Zo’n evaluatie wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 letter f DSGVO vanwege de legitieme belangen van Google bij het invoegen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van zijn website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en je moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Tijdens het gebruik van YouTube kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

Ongeacht het afspelen van de ingebedde video’s wordt, telkens wanneer deze website wordt opgeroepen, een verbinding met het Google netwerk tot stand gebracht, die buiten onze invloed om verdere gegevensverwerking op gang kan brengen.

Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan Google LLC. met hoofdkantoor in de VS, Google LLC. heeft zich gecertificeerd voor de us-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die naleving garandeert van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming. Een actueel certificaat kun je hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list

Meer informatie over gegevensbescherming bij “YouTube” vind je in het privacybeleid van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Voor zover wettelijk vereist, hebben we je toestemming voor de verwerking van je gegevens zoals hierboven beschreven verkregen, overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. een DSGVO. Je kunt je gegeven toestemming op elk moment intrekken met werking voor de toekomst. Om je recht op herroeping uit te oefenen, volg je de hierboven beschreven procedure voor het indienen van een bezwaarschrift.

12) Webanalyse diensten

12.1 Google (Universal) Analytics

Google (Universele) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google (Universal) Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, dat zijn tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en waarmee je gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze website (met inbegrip van het afgekorte IP adres) wordt gewoonlijk naar een server van Google doorgestuurd en daar opgeslagen. Dit kan ook leiden tot een overdracht naar de servers van Google LLC. in de VS.

Deze website gebruikt uitsluitend Google (Universal) Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”, die zorgt voor anonimisering van het IP adres door het in te korten en elke directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Als gevolg van de uitbreiding wordt je IP-adres eerder door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP adres doorgegeven aan een server van Google LLC.in de VS en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 Para. 1 letter f DSGVO vanwege ons gerechtvaardigd belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

Namens ons gebruikt Google deze informatie om je gebruik van de website te evalueren, om rapporten over website-activiteiten op te stellen en om ons verdere diensten in verband met website- en internetgebruik te verlenen. Het IP adres dat je browser doorgeeft in het kader van Google (Universal) Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door je browsersoftware daarop af te stemmen. We willen je er echter op wijzen dat je in dat geval misschien niet alle functies van deze website ten volle kunt gebruiken. Je kunt ook voorkomen dat door het cookie gegenereerde gegevens over je gebruik van de website (waaronder je IP adres) aan Google worden doorgegeven en dat Google deze gegevens verwerkt door de browser plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser plugin of binnen browsers op mobiele toestellen, klik je op de volgende link om een opt-out cookie in te stellen dat voorkomt dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt binnen deze website (dit opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als je je cookies in deze browser verwijdert, moet je opnieuw op deze link klikken): Google Analytics uitschakelen

Meer informatie over Google (Universal) Analytics vind je hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan Google LLC. met hoofdkantoor in de VS, Google LLC. heeft zich gecertificeerd voor de us-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die naleving garandeert van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming. Een actueel certificaat kun je hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list

Voor zover wettelijk vereist, hebben we je toestemming voor de verwerking van je gegevens zoals hierboven beschreven verkregen, overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. een DSGVO. Je kunt je gegeven toestemming op elk moment intrekken met werking voor de toekomst. Om je recht op herroeping uit te oefenen, volg je de hierboven beschreven procedure voor het indienen van een bezwaarschrift.

12.2 Pingdom (Pingdom AB)

Deze website gebruikt de Pingdom bewakingsdienst, die wordt beheerd door Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13, Västerås, Zweden. Pingdom gebruikt zogenaamde cookies, dat zijn kleine tekstbestanden die plaatselijk in het cachegeheugen van de Internet browser van de bezoeker worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de browser te herkennen en zo een analyse van je toegangen mogelijk te maken, evenals van het laadgedrag (“performance”) en de beschikbaarheid van onze website, om het laadgedrag en de presentatie van de inhoud op de website te verbeteren.

Voor zover door de cookies ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dat overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een voortdurende optimalisatie van de inhoud en technologie van onze online aanwezigheid.

Om het gebruik van cookies op je computer in het algemeen uit te schakelen, kun je je Internet browser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op je computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden gewist. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze website niet meer uitgevoerd kunnen worden. Pingdom’s privacybeleid is te vinden op https://www.pingdom.com/legal/privacy-policy/

Voor zover wettelijk vereist, hebben we je toestemming voor de verwerking van je gegevens zoals hierboven beschreven verkregen, overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. een DSGVO. Je kunt je gegeven toestemming op elk moment intrekken met werking voor de toekomst. Om je recht op herroeping uit te oefenen, volg je de hierboven beschreven procedure voor het indienen van een bezwaarschrift.

13) Een live chat systeem gebruiken

Tawk.to (SMS SIA)

Deze website verzamelt en bewaart anonieme gegevens met behulp van technologieën van SMS SIA, Tirgonu iela, 6, Riga, Letland, LV1050, (www.tawk.to) ten behoeve van webanalyse en om het live chat systeem te bedienen dat gebruikt wordt om live ondersteuningsverzoeken te beantwoorden. Uit deze anonieme gegevens kunnen gebruikersprofielen gemaakt worden onder een pseudoniem. Hiervoor kunnen cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die plaatselijk worden opgeslagen in de cache van de Internet browser van de bezoeker. De cookies maken de herkenning van de Internet browser mogelijk. Voor zover de op deze manier verzamelde informatie een persoonlijke referentie bevat, gebeurt de verwerking in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 letter f DSGVO op grond van ons gerechtvaardigd belang bij een doeltreffende klantenservice en de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.

De met tawk.to technologieën verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd zonder de apart verleende toestemming van de betrokkene. Om te voorkomen dat tawk.to cookies opslaat, kun je je internet browser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op je computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden gewist. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze website niet meer uitgevoerd kunnen worden. Je kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel door ons je bezwaar informeel per e-mail te sturen naar het e-mailadres dat in het impressum staat.

Indien van toepassing gebruikt deze website ook de dienst van tawk.to om binnenkomende verzoeken via het contactformulier van de website en de contact e-mailadressen van de websitebeheerder te registreren en te ordenen en ze in een ticketsysteem op te slaan voor chronologische verwerking. In dit geval worden de gegevens die bij de aanvraag worden doorgegeven, overgebracht naar het talk.to ticketsysteem en daar opgeslagen, klaar om opgehaald te worden. Deze gegevensverwerking dient uitsluitend om de respectieve aanvraag te verwerken en is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij een effectief chronologisch aanvraagbeheer om de dienstverlening aan klanten en toekomstige klanten te optimaliseren, overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Gegevens die via het ticketsysteem aan tawk.to worden doorgegeven, worden gewist na de definitieve verwerking van het verzoek. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante feiten onomstotelijk zijn opgehelderd en als er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen.

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met SMS SIA, de provider van tawk.to, waarbij wij SMS SIA verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en ze niet aan derden door te geven.

14) Gereedschap en andere

Google Klanten Beoordelingen (voorheen Google Certified Reseller Program)

We werken samen met Google in het kader van het programma “Google Customer Reviews”. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Dit programma geeft ons de gelegenheid om klantenbeoordelingen te verzamelen van gebruikers van onze website. Hier wordt je na een aankoop op onze website gevraagd of je mee wilt doen aan een e-mail enquête van Google. Als je toestemming geeft overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. een DSGVO, geven we je e-mailadres door aan Google. Je ontvangt een e-mail van Google Customer Reviews waarin je gevraagd wordt de koopervaring op onze website te beoordelen. Je beoordeling wordt dan samengevoegd met onze andere beoordelingen en weergegeven in ons Google klantenbeoordelingen logo en ons Merchant Center dashboard. Je beoordeling wordt ook gebruikt voor Google verkopersbeoordelingen. In het kader van het gebruik van Google klantenbeoordelingen kunnen persoonsgegevens ook naar de servers van Google LLC worden doorgegeven. in de VS.

Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking of naar Google.

Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan Google LLC. met hoofdkantoor in de VS, Google LLC. heeft zich gecertificeerd voor de us-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die naleving garandeert van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming. Een actueel certificaat kun je hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list

Meer informatie over Google’s privacy praktijken in samenhang met het Google Klantenbeoordelingen programma vindt u op de volgende link: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de

Voor meer informatie over de privacy van Google Verkopersbeoordelingen, zie deze link: https://support.google.com/google-ads/answer/2375474

15) Rechten van de betrokkene

15.1 De toepasselijke gegevensbeschermingswet geeft je uitgebreide rechten als betrokkene (recht op informatie en interventie) tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens, waarover we je hieronder informeren:

 • Recht op toegang op grond van Art. 15 DSGVO: In het bijzonder heb je recht op toegang tot je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie je gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, annulering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van je gegevens als ze niet door ons bij jou zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor jou, alsmede je recht op informatie over de waarborgen die volgens Art. 46 DPA wanneer je gegevens aan derde landen worden doorgegeven;
 • Recht op rectificatie volgens Art. 16 DSGVO: Je hebt het recht om onjuiste gegevens over jou te laten corrigeren en/of je onvolledige door ons opgeslagen gegevens onverwijld te laten aanvullen.
 • Recht op wissen overeenkomstig Art. 17 DSGVO: Je hebt het recht te vragen dat je persoonsgegevens worden gewist als aan de voorwaarden van Art. 17 para. 1 DSGVO zijn voldaan. Dit recht geldt echter niet wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;
 • Recht op beperking van de verwerking volgens Art. 18 DSGVO: Je hebt het recht te eisen dat de verwerking van je persoonsgegevens beperkt wordt, zolang de juistheid van je gegevens die je betwist gecontroleerd wordt, als je weigert je gegevens te wissen wegens ongeoorloofde gegevensverwerking en in plaats daarvan eist dat de verwerking van je gegevens beperkt wordt, als je je gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering, nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel bereikt is, of als je bezwaar gemaakt hebt om redenen die met je bijzondere situatie te maken hebben, zolang nog niet vaststaat of onze gerechtvaardigde redenen zwaarder wegen dan het bezwaar;
 • Recht op informatie overeenkomstig Art. 19 DSGVO: Als je je tegenover de controller hebt beroepen op het recht om de verwerking te rectificeren, te wissen of te beperken, is de controller verplicht alle ontvangers aan wie de jou betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt van deze rectificatie, wissing of beperking van de verwerking op de hoogte te brengen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. Zij hebben het recht over deze ontvangers geïnformeerd te worden.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig Art. 20 DSGVO: Je hebt het recht je persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of te vragen dat ze aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dat technisch haalbaar is;
 • Recht om op grond van Art. 7 para. 3 DSGVO: Je hebt het recht om toestemming voor de verwerking van gegevens die je ooit gegeven hebt, te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betrokken gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking niet kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. Intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
 • Recht van beroep op grond van Art. 77 DSGVO: Als je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens in strijd is met de DPA, heb je het recht – onverminderd elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel – een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de Lid-Staat waar je woont, je werkplek of de plaats waar de vermeende inbreuk zich voordoet.

15.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WIJ JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN ONS OVERHEERSEND LEGITIEM BELANG IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING, HEB JE TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST BEZWAAR TE MAKEN OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT JE BIJZONDERE SITUATIE.

ALS JE GEBRUIK MAAKT VAN JE RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WE DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT OP VERDERE VERWERKING VOOR, WANNEER WIJ DWINGENDE REDENEN VOOR EEN BESCHERMINGSWAARDIGE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF WANNEER DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN GELDEND TE MAKEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

ALS JE PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS VERWERKT WORDEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEB JE HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. KUN JE GEBRUIK MAKEN VAN HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS JE JE RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN STOPZETTEN.

16) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en – indien relevant – daarnaast door de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen volgens handels- en belastingwetgeving).

Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden op basis van een uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 letter a DSGVO, worden deze gegevens bewaard tot de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die verwerkt worden in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op grond van Art. 6 Para. 1 letter b DSGVO, worden deze gegevens na het verstrijken van de bewaartermijnen routinematig gewist, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor de vervulling of het sluiten van een overeenkomst en/of wij geen gerechtvaardigd belang hebben bij de verdere bewaring ervan.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 letter f DSGVO, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht om bezwaar te maken uitoefent overeenkomstig Art. 21 para. 1 DSGVO, tenzij wij dwingende redenen voor een beschermingswaardige verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame op basis van Art. 6 para. 1 letter f DSGVO, worden deze gegevens bewaard tot de betrokkene zijn recht van verzet krachtens Art. 21 para. 2 DSGVO.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens bovendien gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.

Scroll naar boven